Časté otázky - ventilační technika

Jak vybrat vhodný ventilátor?

Určení požadovaného sacího výkonu. Vypočítejte objem místnosti (délka × šířka × výška). Požadovaný sací výkon se rovná objemu místnosti, který násobíte požadovaným počtem výměn vzduchu za hodinu.

Umístění Počet výměn / hod
toalety 7 - 14
koupelny 4 - 7
ložnice 2 - 4
kuchyně 7 - 11
kanceláře 3 - 6
společenské prostory 5 - 8
bary 14 - 22
garáže 3 - 8
prodejny 6 – 9

 

Kde všude lze použít ventilátory CATA?

Ventilátory jsou určené do interiérů. Jsou opatřeny těmito stupni ochran, které zajišťují jejich bezpečný provoz.

IPX2 – Ochrana proti kapající vodě při náklonu krytu do 15°.Vertikálně padající kapky nesmí způsobit žádné poškození při náklonu předmětu do 15°.

IPX4 – Ochrana proti stříkající vodě pod jakýmkoliv úhlem.Voda, která stříká na kryt z jakéhokoliv úhlu, nesmí způsobit žádné poškození.

Druhy krytí podle IEC 529/ EN 60529 definují ochranu elektrických zařízení v krytech apod. a jsou značeny kódem IP, který se skládá z písmen „IP” a dvou čísel. První číslo definuje ochranu proti průniku pevných těles, tak jako ochranu proti dotyku dílů pod napětím. Druhé číslo definuje ochranu proti škodlivému průniku vody.

 

Kde všude lze montovat ventilátory CATA?

  • montáž do zdi (u modelů X-MART a B PLUS lze využít také systému QUICK FIX GRIP což je jednoduchý upínací systém bez nutnosti vrtání)
  • montáž do stropu
  • montáž do okna

Je to vždy specifikované u každého typu ventilátoru.

 

Jaká je možná výbava u ventilátorů CATA?

STANDARD - spouští se samostatným vypínačem nebo vypínačem ovládajícím osvětlení.

T (TIMER) – s doběhovým časovačem (nastavitelná doba 3 – 15 minut).Spouští se tlačítkovým vypínačem a po uplynutí nastavené doby se automaticky vypne.

H (HYGROSTAT) – vlhkostní automatika kombinovaná s časovým spínačem.

C (CORD) – zapíná a vypíná se tahem za šňůrku (není nutný další vypínač).

Automatická žaluzie – modely B MATIC, B-23, B-30

Barevné provedení – Bílá, Nerez

Modely B-23 a B-30

  • Model RAB s adaptérem pro montáž do stěny a regulátorem rychlosti s ovladačem pro volbu směru proudění vzduchu.
  • Model RA s ovladačem pro volbu směru proudění vzduchu.

 

 

Jaké je možné volitelné příslušenství?

Vnější mřížka s pevnou nebo samotížnou žaluzií - X-MART, B PLUS, B, B MATIC, CB, CB PLUS, LHV, MT, DUCT IN-LINE

Sada pro montáž do okna - X-MART, B PLUS, B, B MATIC

Zpětná klapka, která se jednoduchým způsobem připevní na výdechovou část - B PLUS

Stojánek u verze MT bez časovače (Timer)

 

Po instalaci plastových oken se nám začíná tvořit plíseň – co se s tím dá dělat?

Po instalaci plastových oken často přicházejí problémy se vznikem plísní - u starých oken sice utíkalo velké množství tepla, ale také docházelo k přirozenému provětrávání - u nových oken je sice výhodou jejich těsnost, která brání únikům tepla, ale nutností je pravidelné větrání, na které se často zapomíná. Řešením je použít trvalé nucené provětrávání místností pomocí ventilátoru CATA e100 GTH s funkcí mikroventilace, která efektivně a trvale brání vzniku plísní (podmínkou je aktivace stálého chodu – spínač S1 v poloze ON). Při mikroventilaci dochází k trvalému provětrávání daného prostoru (tiše - jen 17 dBA a úsporně - jen 4 W). V případě nárůstu vlhkosti v místnosti zvýší ventilátor automaticky svůj sací výkon, vlhkost odsaje a pak opět přejde do režimu mikroventilace. Funkci mikroventilace lze v případě potřeby vypnout. Ideální jak do koupelen a WC, tak i do kuchyní, jako doplněk digestoří, pracujících v recirkulačním režimu.

 

Jaký je rozdíl mezi axiálním a radiálním ventilátorem?

Axiální ventilátory (jinak také nazývané osové):

U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak. Patří sem řady X-MART, B, B PLUS, B MATIC, MT, LHV. Maximální délky odtahu se u těchto ventilátorů pohybují v těchto relacích:

  • max. 3 m pro axiální ventilátory o průměru 10 cm
  • max. 5 m pro axiální ventilátory o průměru 12 cm
  • max. 8 m pro axiální ventilátory o průměru 15 cm

 

Radiální ventilátory (jinak také nazývané odstředivé):

U radiálních ventilátorů proudí vzduch kolmo na směr osy otáčení oběžného kola a využívají se tam, kde je požadován vyšší dopravní tlak. Patří sem i semiradiální systém, což je přechod mezi radiálním a axiálním systémem. Vzduch proudí do ventilátoru v axiálním směru, tedy ve směru osy rotace oběžného kola, avšak výtlak z ventilátoru je pod úhlem menším než 90°. Výhodou semiradiálního systému jsou menší zástavbové rozměry. Do těchto skupin patří řady CB, CB PLUS, DUCT IN LINE. Maximální délka odtahu se u těchto ventilátorů pohybuje od 13 m (CB 100) do 36 m (DUCT IN LINE 150/560).

 

Hygro v koupelnách?

Vhodnost montáže ventilátorů s vlhkostní automatikou (hygročidlem) patří mezi časté dotazy. Většinu tazatelů se nám daří přesvědčit na přechod k ventilátorům s doběhovým časovačem.Vlhkostní automatika funguje tak, že ventilátor sepne, když vlhkost překročí mez (nastavitelnou ovládacím prvkem) a vypne, když vlhkost klesne pod tuto mez (s určitou hysterezí). Pokud jde o použití těchto ventilátorů v koupelnách, pak je vhodné věnovat pozornost těmto informacím:

Hygrostat (HYGRO) - Využití vlhkostní automatiky je v koupelnách principiálně možné, ale toto řešení moc nedoporučujeme. Vlhkost (resp. citlivost) je u ventilátorů CATA nastavitelná trimrem v rozsahu cca 40-90% rel. vlhkosti. V případě použití vlhkostního čidla je však potřeba počítat se dvěma efekty - reakční doba čidla na zvýšení či snížení vlhkosti je cca 8 min (je to dáno principem absorpčního vlhkostního čidla) a dále, pokud dojde k sepnutí ventilátoru v okamžiku, kdy je někdo ve vaně nebo ve sprše, pak začne kolem této osoby proudit vzduch a ochlazovat ji (vznikne nepříjemný pocit chladu). Ventilátory s vlhkostní automatikou jsou totiž primárně určeny do takových prostor, kde je potřeba udržovat určitou vlhkost vzduchu nepřesahující nastavenou mez a to bez nutnosti kontroly místnosti a manuálního spínání a vypínání ventilátoru (archivy, příruční sklady, sklepní prostory, ...). Pozn.: Všechny modely s HYGRO obsahují i funkci TIMER - mají samostatnou svorku pro nezávislé sepnutí ventilátoru bez ohledu na nastavenou vlhkost. Po přivedení fáze (tlačítko, vypínač nebo termostat) na tuto svorku se ventilátor rozeběhne, po odpojení fáze a po uběhnutí nastavené doby ventilátor přejde do automatického režimu hlídání vlhkosti. Koupelny - námi doporučovaný systém ovládání (a dnes hojně využívaný) je ventilátor s časovým doběhem (má v označení T, TIMER - např. X-MART 10 T) a spouštěný tlačítkem vedle vypínače osvětlení (tato tlačítka se vyrábějí ve shodných designech, jako běžné vypínače a používají se např.pro schodišťové osvětlení nebo zvonky v bytových domech). Při odchodu z koupelny stačí krátce stisknout toto tlačítko (např. v okamžiku zhášení světla), ventilátor se rozeběhne, odvětrá koupelnu a sám se vypne (zpoždění je opět nastavitelné a to v rozsahu cca 3-15 min.). Při tomto ovládání je však potřeba, aby k ventilátoru šly tři vodiče (pracovní nula, pevná nespínaná fáze napájející elektroniku ventilátoru, spínaná spouštěcí fáze od tlačítka).

 

Ložiska motorů u ventilátorů.

U všech ventilátorů jsou motory opatřené kluznými ložisky s tukovou náplní pro celou dobu životnosti. Ventilátory které umožňují jak vodorovnou, tak i svislou montáž jsou navíc opatřené axiálním ložiskem (tj. takovým ložiskem, které podpírá osu při instalaci např. do stropu). Při současných kompozitních materiálech používaných při výrobě kluzných ložisek jsou tato plně srovnatelná s kuličkovými ložisky.

 

Tepelné pojistky motorů.

Motory ventilátorů jsou proti přehřátí (a tím proti riziku vznícení) chráněné tepelnými pojistkami. Používány byly nevratné pojistky (tj. při vypnutí pojistky bylo nutné vyměnit buď celý motor nebo poměrně komplikovaným způsobem samotnou pojistku). Od roku 2010 začíná výrobce osazovat motory vratnými tepelnými pojistkami – ty při přehřátí motor vypnou a po vychladnutí jej opět sepnou. Jako prvních se to týká nejzatíženějších motorů – u axiálních ventilátorů s průměrem 150 mm a u radiálních ventilátorů řady CB 100 a CB 100 PLUS.


Montáž ventilátorů na sádrokartonové desky.

Samotná sádrokartonová deska se chová z akustického hlediska jako účinná ozvučnice. I ventilátor, který samotný není prakticky slyšet a pokud by byl namontován na cihelnou (nebo jinou dostatečně tuhou) zeď, tak by splňoval vysoké nároky na nízkou hlučnost, tak může být po namontování na sádrokarton hlučný. Není to však chybou samotného ventilátoru, ale je to známka, že nebyla učiněná dostatečná opatření, aby se tomuto jevu zabránilo - tj. snížení rizika rezonancí zvýšením tuhosti sádrokartonové desky v místě montáže ventilátoru. Mnohdy stačí, aby byl sádrokarton v místě instalace ventilátoru zdvojený (např. druhá vrstva z téhož sádrokartonu nebo lépe z tužší cetris desky – třeba čtverec 50 × 50 cm nad hlavní, viditelnou, sádrokartonovou deskou) nebo zajistit dodatečné výztuže pomocí profilů, které budou v okolí ventilátoru fixovat sádrokartonovou desku ke stropu atd. Účinnost opatření lze snadno ověřit poklepem na desku v místě výztuh a mimo ně – podle toho, jak se bude vzniklý zvuk rozléhat.
Platí zde prostá a jasná zásada – čím lépe se podaří sádrokartonovou desku zatlumit, tím tišší bude vlastní provoz ventilátoru.

Kontaktujte nás

Technická podpora:
+420 491 523 763
(Po – Pá, 8.00 h – 16.30 h)

Mám dotaz:
dotaz@cekoimport.cz

Přihlášení / odhlášení k novinkám

Odesláním formuláře souhlasíte
se zpracováním osobních údajů.

Dopravci


Dopravci


Nad 4.000,- Kč bez DPH 
(4.800,- Kč s DPH) DOPRAVA ZDARMA

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás i na MALL.CZ